ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 Εγγύηση καλής λειτουργίας:

 • Η εγγύηση 30 ημερών ισχύει για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος  και προκύπτει από την απόδειξη-τιμολόγιο αγοράς που πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύει το προς αντικατάσταση προϊόν.
 • Καμία εγγύηση δεν παρέχεται σε προϊόν  εφόσον δεν συνοδεύεται από την συσκευασία του.
 • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, φόρτιση με μη συμβατό φορτιστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κτλ.
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος  και με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο, ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής. (Serial No.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπείρωμα και κινητά μέρη (κουμπί).
 • Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για φθορά χρώματος οποιασδήποτε συσκευής, μπαταρίας, φορτιστή.
 • Υπερβολική φθορά συσκευής που έχει ως αποτέλεσμα την εξωτερική αλλοίωση της  (εκτεταμένες γρατζουνιές, βαθουλώματα), δεν μπορεί να καλυφθεί από την παραπάνω εγγύηση.
 • Καμία εγγύηση δεν παρέχεται σε περίπτωση προβλήματος που προκύπτει από βρέξιμο της συσκευής ή διαπίστωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μετά από έλεγχο.
 • Καταστροφή της υποδοχής φόρτισης των συσκευών δεν μπορεί να καλυφθεί από την παραπάνω εγγύηση.
 • Καμία εγγύηση δεν παρέχεται εφόσον προκύψει δυσλειτουργία από την μη τήρηση οδηγιών έτσι όπως αναφέρει ο κατασκευαστής. (σωστός τρόπος φόρτισης, καταλληλόλητα μπαταριών, χρήση κατάλληλου φορτιστή)
 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας.
 • Σε περίπτωση μηχανικών mod ισχύει η εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή.
 • Σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ισχύει η εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή.
 • Σε περίπτωση φορτιστή eGo USB και φορτιστή αυτοκινήτου ισχύει η εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή.

Προϊόντα δίχως εγγύηση:

Ορισμένα προϊόντα δεν συνοδεύονται από εγγύηση διότι είναι αναλώσιμα.

Ενδεικτικά: α) Υγρά Αναπλήρωσης, β) Αρώματα, γ) Ατμιστικές Βάσεις, δ) Αντιστάσεις (Κεφαλές Ατμοποίησης), ε)  Όλοι οι ατμοποιητές (π.χ.  Atomizer, Clearomizer, Cartomizer κ.α)